System B2B Drukarni Wydruk - informacje dotyczące proponowanego rozwiązania w zakresie komunikatów EDI

 

 

 

 

Witamy na stronie informacyjnej dotyczącej współpracy B2B Drukarni Wydruk z Klientami oraz Dostawcami usług i materiałów.

Na stronie tej dostępne są informacje o sposobie komunikacji oraz zastosowanych formatach komunikacji EDI używanych w powtarzalnych procesach biznesowych związanych z zamawianiem i produkcją materiałów poligraficznych.

 


W odpowiedzi na prośby Partnerów informujemy, że środowisko testowe zostało przygotowane pod adresem:
https://edi.drukarniawydruk.pl/test_edi/service.svc

Nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do środowiska testowego proszę ustalać z p. Łukaszem Engelmann ( lukasz.engelmann@gmail.com).

 

Aktualna propozycja sposobu komunikacji B2B, która wypracowana została przez Zespół Roboczy ds. Wdrożenia Komunikacji EDI, w skład którego wchodzą Partnerzy Drukarni scharakteryzowana została poniżej:

Paczki w zależności od przekazywanej informacji oraz adresata zostały podzielone na 4 rodzaje:

Za pomocą tej strony istnieje możliwość wygenerowania wybranych funkcji odpowiedzialnych za komunikację opierając się na języku Web Services Description Language

Aby automatycznie wygenerować odpowiedni komunikat proszę użyć linku, pod którym znajduje się plik wsdl:

·         http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIDocumentation/EDICommunication.wsdl

Wyświetl opis


Wymiana informacji z systemami informatycznymi Klientów Drukarni : (komunikaty wymiany pomiędzy systemami drukarni oraz klientów)

http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/ClientPackage.xsd

http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/PackageToClient.xsd


Paczki od klientów stanowią zestaw komunikatów przesyłanych przez klienta do drukarni, na przykład w celu złożenia zamówienia. Po przesłaniu paczki klient otrzyma informację zwrotną w formie paczki dla klienta.

·          Paczka od Klientów Drukarni (ClientPackage):
o    ParametersOfPublications   - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/parametersofpublications.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   Order   - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/order.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   FileLink   - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/filelink.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   ImpositionVerification   - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/impositionverification.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   Complaint   - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/complaint.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis

W przypadku komunikacji pomiędzy systemami klientów a systemem Drukarni przekazane zostaną komunikaty

·          Paczka dla Klientów Drukarni (PackageToClient): 
o    InvoicesFrame   - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/invoicesframe.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o    Dictionary   - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/dictionaries.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   PricingOfPublicationParameters    - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/PricingOfPublicationParameters.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   FileVerification  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/FileVerification.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   OrderProgres  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/OrderProgres.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   ImpositionToVerify  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/ImpositionToVerify.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   ResultOfComplaint  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/ResultOfComplaint.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   Settlements  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/Settlements.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis

Wymiana informacji z systemami informatycznymi Dostawców Drukarni : (komunikaty wymiany pomiędzy systemami drukarni oraz dostawców materiałów i usług)

http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/SupplierPackage.xsd

http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/PackageToSupplier.xsd


Wysyłane są one najczęściej jako reakcja na komunikaty wysyłane z systemu Drukarni, np. w odpowiedzi na zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych, lub dostawę materiału.
·         Paczka od dostawców usług i materiałów (SupplierPackage):
o   SuppliersOffer  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/SuppliersOffer.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   SuppliersOrderResult  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/SuppliersOrderResult.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis

Innym rodzajem grupy komunikatów są paczki do dostawcy. W skład tej grupy komunikatów wchodzi obsługa usług zewnętrznych oraz dostawy materiałów. Przykładem wykorzystania tej paczki będzie wysyłane komunikatu z zapytaniem o wykonanie usług zewnętrznych w celu obsłużenia czynności niewykonywanych standardowo przez Drukarnie.

·         Paczka dla dostawców usług i materiałów (PackageToSupplier):
o   RequestForExternalServices  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/RequestForExternalServices.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   RequestForMaterials  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/RequestForMaterials.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis
o   SuppliersOrder  - http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/SuppliersOrder.xsd

Wyświetl opis Pobierz Opis

 

W skład każdej paczki informacji wchodzi komunikat pojawiający się w przypadku błędu łączności pomiędzy systemami:

·         Błąd komunikacji

 

Pełna wersja aktualnej dokumentacji:

Dokumentacja techniczna sposobu komunikacji aplikacji B2B

 


Aktualizacja strony: 12 czerwiec 2014 r.
Uwagi dotyczące komunikacji można zgłaszać na adres wykonawcy:

 

Firma Meritum IT:

 

 

Projekt „Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego w Drukarni Wydruk w Katowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

lukasz.engelmann@gmail.com